Dziś 31 sierpnia 2016 r.
Środa XXII tygodnia okresu zwykłego

Zarys historii Kościoła na terenie Wałcza

Już w roku 1303 istniał na terenie Wałcza kościół katolicki. W czasie reformacji, w 1535 roku, znalazł się on na kilkadziesiąt lat w rękach ewangelików, a proboszcz katolickiej parafii pw. św. Mikołaja został przepędzony. Dopiero w 1602 roku świątynia została zwrócona katolikom, a w roku 1618 proboszcz ks. Librariusz sprowadził do Wałcza zakon jezuitów. więcej »

Ewangelicy w Wałczu

Historia ewangelików w naszym mieście sięga czasów reformacji. Już w 1544 roku ówcześni starostowie wałeccy (rodzina Górków) przekazali luteranom parafialny kościół katolicki. Wcześniej, bo w roku 1535, ewangelicy zburzyli ołtarz w tej świątyni i wypędzili proboszcza. Pierwszym, znanym z nazwiska pastorem w Wałczu był Laurentius Drahowski. Kościół był budowlą drewnianą, która spłonęła w czasie pożaru w 1590 roku. Na jej miejscu luteranie wznieśli nowy, już murowany kościół. więcej »

Kościół pw. św. Antoniego w Wałczu

Obecny kościół parafialny pw. św. Antoniego został zbudowany (jak wspomniano) w latach 1900-1903 przez miejscową gminę luterańską. Jest to świątynia w stylu neogotyckim, o niezwykle interesującej, rozbudowanej bryle i jednorodnym wystroju wnętrza. Usytuowano ją w południowej części miasta, nad brzegiem Jeziora Zamkowego, na trójkątnym, wysoko wzniesionym placu, wzmocnionym murem oporowym na kamiennej podmurówce. Plac otaczają: ul. Orla (Wusterhoff), ul. Sądowa (Schulstrasse) oraz dziedziniec sądowy. Kościół zbudowano z cegły ceramicznej o wątkach krzyżowym i główkowym, na zaprawie wapiennej. Wzniesiono go na planie krzyża, z prostokątną nawą, przeciętą szerokim transeptem (nawą poprzeczną). Od wschodu dostawiono do nawy prostokątne prezbiterium i niewielką zakrystię, zaś od zachodu – smukłą czterokondygnacyjną wieżę nakrytą ostrosłupowym hełmem. Bryła kościoła opięta jest przyporami, wzbogacona południowym i północnym szczytem transeptu. Urozmaicona jest okrągłymi klatkami schodowymi, wiodącymi na poziom empor bocznych oraz osobną klatką na wieżę. więcej »

Kapucyni w poprotestanckim kościele

Dzięki staraniom O. dr Jerzego Rumaka – pierwszego kapucyna z prowincji krakowskiej, który zaraz po zakończeniu działań wojennych udał się na Ziemie Zachodnie i osiadł w Pile, przybył do naszego miasta O. Ernest Łanucha, który wspomagał w pracy duszpasterskiej wałeckiego proboszcza zamieszkując przy kościele pw. św. Mikołaja i katechizując młodzież miejscowego gimnazjum. więcej »

Poświęcenie świątyni

W dniu 16 czerwca 1946 r., z kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja wyruszyła procesja z figurą św. Antoniego do kościoła kapucynów. Tam celebrowana była pierwsza katolicka Msza św. przez ks. proboszcza Waleriana Głowacza. Kazanie wygłosił O. Ernest Łanucha OFMCap. Było to oficjalne przekazanie świątyni Kościołowi katolickiemu, powierzenie jej w opiekę św. Antoniemu z Padwy, który odtąd będzie patronem tego kościoła. Świątynia została poświęcona, a w jej wnętrzu ustawiono prowizoryczny ołtarzyk z figurą Patrona. więcej »

Utworzenie parafii pw. św. Antoniego

Wiosną 1947 roku, przybył do Wałcza drugi kapłan zakonu kapucynów O. dr Gabriel Banaś, wybitny kaznodzieja, który rozpoczął głoszenie misji i rekolekcji na szerokim terenie Ziem Zachodnich i Północnych. Jednocześnie wspomagał w pracy O. Ernesta, zajętego pracami przy świątyni i katechezą w gimnazjum. Kościół pw. św. Antoniego odwiedził administrator apostolski z Gorzowa Wlkp. ks. infułat Edmund Nowicki, który wyraził wielkie uznanie kapucynom za ich starania o świątynię i pracę duszpasterską na terenie Wałcza. więcej »

Obraz św. Antoniego

Prawdziwym „skarbem” kościoła jest łaskami słynący obraz św. Antoniego z Padwy, zwanego Koreckim. więcej »

Przełożeni wspólnoty w Wałczu

więcej »

Najważniejsze fakty z historii kościoła i parafii pw. św. Antoniego

więcej »

Parafia św. Antoniego w Wałczu ul. Orla 11, 78-600 Wałcz, tel: 067-2582628
© 2007 KOMPANIA TWÓRCZA
  • btctorrents